Choré zdravotníctvo

Plánované odkúpenie súkromných zdravotných poisťovní štátom v krízovom období nedáva v kontexte potrebnej konsolidácie verejných financií zmysel. Kľúčovou a nezodpovedanou otázkou však zostáva, kde vziať na odkúpenie finančné prostriedky. Podľa vládnych predstaviteľov by sa na odkúpenie dvoch zdravotných poisťovní, ako aj na výstavbu modernej nemocnice mali použiť finančné prostriedky získané z „predaja nepodstatných a nedôležitých štátnych aktív“. Inak povedané, ľavicová vláda plánuje privatizovať, aby vytvorila štátny monopol v zdravotníctve.

Jedným z prvých krokov terajšej vlády bolo zastavenie začatého procesu privatizácie niektorých spoločností. Napriek predvolebnej i povolebnej rétorike a odmietaniu predaja podielov štátu v programovom vyhlásení vlády nenájdeme explicitnú formuláciu, že nebude privatizovať. Zato sa však vo svojom programe vláda zaviazala, že „komplexne posúdi ukončenie prebiehajúceho procesu privatizácie“. Fakt, že vláda Roberta Fica neodmieta privatizovať, len ukončila rozbehnuté procesy privatizácie, sa dozvedáme až teraz. I keď stále netušíme, ktoré majetkové podiely štátu vláda momentálne nepovažuje za podstatné či dôležité. V hľadáčiku tej minulej boli predovšetkým teplárenské spoločnosti a minoritné podiely štátu vo viacerých spoločnostiach. Konečnú odpoveď tej súčasnej sa tak skoro asi nedozvieme.

Dôležitejšia je však motivácia k odkúpeniu a dokonca tlak či hrozba vyvlastnenia daných zdravotných poisťovní. Ak je za tým úprimná snaha o vysporiadanie sa s dlhmi v zdravotníctve a nastavenie systému financovania zdravotníctva tak, aby bol dlhodobo udržateľný, možno s krokmi vlády čiastočne súhlasiť. Ide totiž o jeden z najproblematickejších rezortov. A ide o pacienta, ktorému operácia pomôže viac než podávanie placeba.

Stratené roky reforiem, úsilia o efektivitu a vnesenie princípov súťaže do systému by isto zamrzeli. Bol by to však stále ten lepší prípad. Ako však vidíme, myšlienka privatizácie nie je vláde až taká cudzia. Vlastne jej vadí len vtedy, ak by privatizovať mala terajšia opozícia. V pozadí teda môže byť aj iná motivácia. A to tá, aby po drahom odkúpení, prípadne vyvlastnení a návrate do rúk štátu bolo možné tieto poisťovne, ďalší štátny majetok, ale i naďalej choré zdravotníctvo s odstupom času znova raz privatizovať. Tentoraz vo vlastnej réžií a možno len v prospech inej finančnej skupiny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *