Choré zdravotníctvo

Plánované odkúpenie súkromných zdravotných poisťovní štátom v krízovom období nedáva v kontexte potrebnej konsolidácie verejných financií zmysel. Kľúčovou a nezodpovedanou otázkou však zostáva, kde vziať na odkúpenie finančné prostriedky. Podľa vládnych predstaviteľov by sa na odkúpenie dvoch zdravotných poisťovní, ako aj na výstavbu modernej nemocnice mali použiť finančné prostriedky získané z „predaja nepodstatných a nedôležitých štátnych aktív“. Inak povedané, ľavicová vláda plánuje privatizovať, aby vytvorila štátny monopol v zdravotníctve.

Continue reading